Aquesta ruta s’endinsa a la Serra d’Almenara travessant el Canal d’Urgell d’una forma màgica per l’alcantarilla del Terraplé de Castellserà i al llarg del seu recorregut ens permet gaudir d’algunes construccions de pedra integrades a l'entorn natural, joies d'arquitectura popular que ens expli-quen una forma de viure lligada a l'activitat agrícola i ramade-ra,  adaptada i respectuosa amb les característiques de l'entorn.  També descobrirem  alguns  elements de caràcter històric que hi trobem a la Ser-ra de Bellmunt-Almenara, com el jaciment del Tossal del Moro,  petjades de la guerra civil espanyola i  el testimoni d'un antic forn de calç. 

     Mapa del recorregut       Informació de la ruta