Construccions de pedra integrades a l'entorn natural, que e ns expliquen la història i la realitat social del territori en èpoques passades, d'una forma de viure lligada a l'activitat agrícola i ramadera, adaptada i respectuosa amb les característiques de l'entorn.